Despre mine

DESPRE MINE….. ce pot sà và spun ?

Mi-a plàcut dintotdeauna sà organizez mese si sà prepar bunàtàti pentru cei dragi. Un prânz sau un dineu, ca un spectacol, cu mâncàruri gustoase – simple sau sofisticate – a fost o adevàratà bucurie pentru toti.

Dupà o experientà de peste 35 de ani în Franta, la îndemnul Danielei – o tânàrà prietenà, profesoarà la universitatea din Bucuresti, în urmà cu câtiva ani, am hotàrât sà scriu o carte: “Arta de a primi cu elegantà”.

Diversele încercàri ale vietii m-au împiedicat sà îmi continui activitatea. Astàzi vreau sà và împàrtàsesc din experienta mea culinarà acumulatà în timpul acestor ani. Vreau sà và propun diverse maniere de a aranja si decora masa, de a primi, de a và comporta cu distinctie, când invitati, sau când sunteti invitati.

Sper sà cititi cu interes retetele mele, sà le încercati, sà apreciati decoratiile propuse si sfaturile privind un comportament elegant în societate.

Aici pe blog, as dori sà îi multumesc în mod special, verisoarei mele Mariana, care îsi consumà timpul (mai ales serile), nervii si ràbdarea pentru a-mi citi textele si a-mi corecta greselile,  înainte de publicare si de cele mai multe ori si dupà publicare. MERCI Mariana!!

Le multumesc desigur prietenelor Florina si Oana pentru cà m-au sustinut, încurajat si au participat cu idei pentru a putea începe cât mai curând.

Nepoatele mele Paula si Roxana, chiar dacà sunt atât de departe si atât de ocupate, m-au sustinut, m-au încurajat si s-au interesat în permanentà de mersul lucràrilor mele, rugându-mà mai ales sà nu renunt. Và multumesc tuturor.

Blogul acesta, pentru mine reprezintà un mod personal de a mà exprima si de a comunica cu ceilalti.  Aici o sà ràspund întrebàrilor pe care mi le puneti, dacà îmi cereti pàrerea. Aici o sà îmi permit din când în când, un comentariu, o pàrere personalà, privind viata  de zi cu zi. Vom vorbi sigur despre bucàtàrie si despre “educatie”.   Reguli de “savoir-vivire”.